Zasady zwiedzania dla grup zorganizowanych
grafikaZwiedzający przed Pałacem Herbsta

Zwiedzanie w grupach zorganizowanych:

1.  Ze względu na bezpieczeństwo zabytków i turystów:
- w małych salach ekspozycyjnych Pałacu Herbsta może przebywać jednocześnie nie więcej niż 50 osób
- w Galerii Sztuki Dawnej może przebywać jednocześnie nie więcej niż 50 osób

2. Zwiedzanie w grupach zorganizowanych odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Edukacji (z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem).

Telefon: (42) 674 96 98 w. 35 (pon.-pt., w godz. 8.00 – 16.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

3. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone.

4. Grupy zorganizowane (od 10 osób) mogą zwiedzać ekspozycje stałe tylko z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem w grupach do 25 osób. Większe grupy są dzielone i wymagają rezerwacji więcej niż jednego przewodnika.

5. Grupy zorganizowane mogą być oprowadzane po ekspozycji muzealnej wyłącznie przez uprawnionych pracowników Działu Edukacji Muzeum Pałac Herbsta lub przewodników turystycznych rekomendowanych przez Muzeum Pałac Herbsta. Muzeum weryfikuje wyłącznie wiedzę merytoryczną przewodników.

Lista przewodników rekomendowanych, którzy z wyróżnieniem zdali test kompetencyjny.

6. Ze względu na charakter wnętrz dolna granica wieku zorganizowanych grup szkolnych wynosi 10 lat (nie dotyczy zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Dział Edukacji Muzeum Pałac Herbsta).

7. Działania edukacyjne inne niż oprowadzanie (warsztaty, wykłady itp.), prowadzone są wyłącznie przez pracowników Działu Edukacji Muzeum Pałac Herbsta.

Informujemy, że w ogrodzie Muzeum Pałacu Herbsta dostępna jest usługa wykonywania zdjęć okolicznościowych - koszt 200 zł + bilet wstępu do ogrodu 2 zł od osoby. Innego rodzaju zdjęcia  (np. reklamowe) można wykonywać jedynie po uzyskaniu zgody Dyrekcji.

Wszelkich informacji na temat zwiedzania oraz innych działań edukacyjnych udzielają wyłącznie pracownicy Działu Edukacji, którzy dokonują również  rejestracji wszystkich grup.

tel. (42) 674 96 98 w. 35

e-mail:

« Pdf
« Drukuj
« Powrót