Promocja marki regionalnej
grafikaLogo Województwa Łódzkiego

Promocja marki regionalnej - Muzeum Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach osi priorytetowej III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, MARKETING I PROMOCJA PRODUKTÓW I „MAREK” REGIONALNYCH I LOKALNYCH.

Całkowita wartość projektu: 1 201 430 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 827 400 PLN

Muzeum Sztuki w Łodzi w sierpniu 2013 roku rozpoczęło realizację projektu "Promocja marki regionalnej - Muzeum Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja". Rodzaj realizowanego projektu dotyczył marketingu i promocji marek regionalnych, identyfikujących produkty i usługi, na bazie których można zbudować silną markę regionalną powiązaną z procesem budowania tożsamości regionu. Czas trwania projektu: do sierpnia 2014.

Projekt obejmował zadania, które dotyczyły: realizacji zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o precyzyjnie dobrane narzędzia oraz opracowanie i wdrożenie planu działań media relations, które stanowiły istotne wsparcie w kampanii i pozwoliły na osiągnięcie celów projektu. Kampania miała charakter zintegrowany, co zapewniło wielokanałowość przekazu i dało gwarancję spełnienia założeń strategicznych projektu.  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

« Pdf
« Drukuj
« Powrót