Warsztaty i zwiedzanie
grafikaPrzypałacowy ogród. Zwiedzający podczas ponownego otwarcia Muzeum we wrześniu 2013 r.

Muzeum Pałac Herbsta obejmuje trzy przestrzenie ekspozycyjne:

  • wnętrza pałacowe
  • galerię wystaw czasowych
  • Galerię Sztuki Dawnej

Grupom szkolnym Dział Edukacji oferuje:

  • warsztaty
  • oprowadzanie po wnętrzach Pałacu Herbsta

Aby umówić grupę szkolną na zwiedzanie lub warsztaty należy skontaktować się
z Działem Edukacji Muzeum Pałac Herbsta z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Kontakt z Działem Edukacji MPH:

tel.: 42 674 96 98 wew. 35 (od wtorku do piątku w godz. 08.00-16.00)

e-mail: edu.herbst@msl.org.pl

Prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami dotyczącymi udziału grup szkolnych
w autorskich warsztatach edukacyjnych lub oprowadzaniu.


WARSZTATY EDUKACYJNE DLA GRUP SZKOLNYCH

Poza zwiedzaniem przestrzeni Muzeum, Dział Edukacji oferuje autorskie warsztaty edukacyjne. Warsztaty są zróżnicowane pod względem kategorii wiekowej uczniów.

Zajęcia skierowane są do grup liczących od 10 osób do 25 osób. W przypadku zgłaszanych klas przekraczających 25 osób Dział Edukacji MPH zastrzega sobie możliwość podziału uczniów na dwie grupy.

Warsztaty są prowadzone od wtorku do piątku w godz. 11.00-16.00.

Opłata za warsztaty wynosi 6 zł od osoby (bez względu na wiek uczestników).

Poza opłatą za warsztaty obowiązuje bilet wstępu do przestrzeni, w której odbywają się zajęcia:

  • uczniowie do 7 lat – bezpłatny
  • uczniowie od 8 do 26 lat – 1 zł/osoba

OPROWADZANIE GRUP SZKOLNYCH

Do każdej z trzech przestrzeni Muzeum obowiązuje odrębny bilet wstępu:

  • uczniowie do 7 lat – bezpłatny
  • uczniowie od 8 do 26 lat – 1 zł/osoba

Możliwe jest nabycie karnetu, który upoważnia do wstępu do wszystkich przestrzeni Muzeum Pałac Herbsta (wnętrza Pałacu Herbsta, Galeria Sztuki Dawnej i wystawa czasowa) oraz do dwóch pozostałych oddziałów Muzeum Sztuki
(ms1 i ms2). Karnet jest ważny tylko w dniu zakupu.

Koszt karnetu:

  • dla dzieci i młodzieży do lat 26 - 1 zł/osoba

Poza biletem wstępu obowiązuje opłata za oprowadzanie po wybranej przestrzeni Muzeum. Bez względu na wiek uczestników wynosi ona 6 zł od osoby.

W piątki nie obowiązuje opłata za wstęp do Muzeum (grupy płacą wyłącznie za oprowadzanie).

Grupy zorganizowane mogą być oprowadzane po ekspozycji muzealnej wyłącznie przez uprawnionych pracowników Działu Edukacji Muzeum Pałac Herbsta lub przewodników turystycznych rekomendowanych przez Muzeum Pałac Herbsta. Muzeum weryfikuje wyłącznie wiedzę merytoryczną przewodników.

Lista przewodników rekomendowanych przez Muzeum Pałac Herbsta, którzy z wyróżnieniem zdali test kompetencyjny znajduje się TUTAJ. Opłata za oprowadznie ustalana jest indywidualnie z danym przewodnikiem (bez pośrednictwa Muzeum Pałac Herbsta).

« Pdf
« Drukuj
« Powrót