Pałac Herbsta Pomnikiem Historii
grafikaPałac Herbsta - widok od frontu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznał XIX-wiecznej zabudowie Łodzi tytuł Pomnika Historii. Jednym z uhonorowanych zabytków jest rezydencja Matyldy i Edwarda Herbstów, gdzie mieście się obecnie Muzeum Pałac Herbsta.

Rozporządzenie o uznaniu wielokulturowego krajobrazu miasta przemysłowego Łodzi za Pomnik Historii prezydent Komorowski wręczył prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej podczas uroczystości, która odbyła się 17 lutego 2015 r. w pałacu Izraela Poznańskiego.

- Cieszę się, że przyznając zaszczytny tytuł, mogę podziękować za to, co udało się zrobić w Łodzi w zakresie rewitalizacji, ochrony zabytków i przywracaniu blasku wielkiego przemysłowego miasta - mówił podczas uroczystości prezydent RP.

Wśród łódzkich obiektów objętych tytułem Pomnika Historii są również zespół fabryczno-mieszkalny Karola Wilhelma Scheiblera z pałacem przy Wodnym Rynku (obecnie pl. Zwycięstwa), zabytkowe XIX-wieczne osiedle robotnicze Księży Młyn, dawny budynek straży pożarnej oraz park Źródliska. Na uhonorowany wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego składają się także m.in., dawna fabryka Ludwika Geyera, czyli tzw. Biała Fabryka, pałac Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej, ulica Piotrkowska wraz z pl. Wolności oraz cmentarze: stary i żydowski.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Prezydent może uznać za Pomnik Historii m.in. obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne oraz obiekty budownictwa obronnego, o szczególnej wartości dla kultury naszego kraju. O przyznaniu tego miana wspólnie z prezydentem RP decyduje Krajowa Rada Ochrony Zabytków.

« Pdf
« Drukuj
« Powrót