Współpraca
grafika

Muzeum Pałac Herbsta i Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego w 2017 roku nawiązały współpracę, której celem jest aktywowanie wspólnych projektów z dziedziny popularyzacji nauki i kultury.Program wpisuje się w realizowaną przez Muzeum Pałac Herbsta misję zakładającą inspirowanie do pogłębiania wiedzy i zrozumienia sztuki, kultury i historii społecznej XIX i XIX/XX w. poprzez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki. Przygotowany przez Muzeum Pałac Herbsta program zajęć dla studentów Instytutu Historii UŁ (I i II stopień) naświetla zagadnienia dotyczące historii społecznej oraz sztuki dawnej w szerokim kontekście kultury dnia codziennego. Spotkania w muzeum będą miały charakter interdyscyplinarny stanowiąc punkt wyjścia do dyskusji nad różnorodnymi zjawiskami i problemami istotnymi dla kultury i sztuki przełomu XIX/XX wieku, co przyczyni się do zwiększenia kompetencji studentów.

 

 

 

                                                     

 

« Pdf
« Drukuj
« Powrót