Poligon doświadczeń
grafikaZdjęcie przedstawia zbliżenie na złocony wizytownik dotykany przez osoby z dysfunkcją wzroku.

 

Muzeum Pałac Herbsta oraz Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprosili latem do udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach projektu Poligon doświadczeń. Projekt powstał z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących wraz z rodzinami i przyjaciółmi oraz o wszystkich działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku – tyflopedagogów, nauczycieli plastyki i wiedzy o kulturze, edukatorów, pracowników muzeów i galerii sztuki. Jedną z głównych idei przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku w  zakresie dostępu do dóbr kultury. Zaproponowaliśmy zatem szereg warsztatów oraz ogólnopolską konferencję naukową. Projekt będzie kontynuowany przez następne lata.

 

Zaczęliśmy 7 sierpnia 2016 od happeningu integracyjnego w ogrodzie Muzeum Pałac Herbsta. Była to próba stworzenia wspólnej platformy porozumienia oraz dania szansy na zdobycie nowych doświadczeń. Udział wzięły osoby niewidome, ich rodziny i przyjaciele oraz ci, którzy są zainteresowani tematem związanym z życiem i funkcjonowaniem osób niewidomych i niedowidzących. Happening był okazją abyśmy przez chwilę wszyscy znaleźli się  w świecie zmysłu słuchu, dotyku, węchu, równowagi i za ich pomocą spróbowali się poruszać, radzić sobie w codziennych sytuacjach, oglądać sztukę. Opowiadaliśmy o konkretnych dziełach sztuki osobom pozbawionym zmysłu wzroku.  Próbowaliśmy różnych sposobów! Była próba dokładnego opisania danego eksponatu, a także odtwarzanie sceny przedstawionej na płótnie stając się „żywym obrazem”.

 

Punktem kulminacyjnym Poligonu doświadczeńw tym roku była ogólnopolska konferencja naukowa Poligon doświadczeń. Sztuka dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku, która miała miejsce 9 września w Muzeum Pałac Herbsta.

Na konferencji poruszone były tematy dotyczące barier komunikacyjnych i różnorodnych dysfunkcji wzroku oraz odpowiednio do nich dostosowanych sposobów udostępniania sztuki - audiodeskrypcji czy tyflografiki. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między „przewodnikami” po świecie plastyki, ale także okazją do dialogu między osobami przybliżającymi  sztukę a jej odbiorcami. Taka współpraca pozwola bowiem na opracowywanie skutecznych i atrakcyjnych metod umożliwiających obiór sztuk wizualnych. Konferencja podzielona była na część teoretyczną oraz warsztatową.

 

Wakacyjny poligon doświadczeń zakończył się 10 września zaproszeniem osób niewidomych wraz z rodziną i przyjaciółmi. Dzięki filmowi Tajemniczy ogród z audiodeskrypcją oraz warsztatom plastycznym przenieśliśmy się do przypałacowego ogrodu pełnego sekretów.

[Tajemniczy ogród, reż. Agnieszka Holland, 1 godz. 42 min.]

Zadanie było współfinansowane ze środków Miasta Łodzi.

 

« Pdf
« Drukuj
« Powrót