Misja Działu Edukacji Muzeum Pałac Herbsta
grafikaWitraż na półpiętrze w Muzeum Pałac Herbsta - alegoria włókiennictwa.

Misją Działu Edukacji jest upowszechnianie dorobku XIX-wiecznej sztuki i kultury poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych skierowanych do indywidualnych odbiorców, jak i grup zorganizowanych (w tym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Oferta edukacyjna została również wzbogacona o tematyczne spotkania dla seniorów oraz osób mających utrudniony dostęp do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (m.in. niepełnosprawni, wychowankowie domów dziecka, podopieczni świetlic środowiskowych).

Cel działań edukacyjnych to przygotowanie do świadomego kontaktu z historią w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych wiadomości, jak też kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie wyobraźni twórczej.

Drogą realizacji tych celów są autorskie warsztaty, zróżnicowane pod względem kategorii wiekowej uczestników. WIĘCEJ INFORMACJI

« Pdf
« Drukuj
« Powrót