Przywrócenie runa parkowego oraz zakup roslin 2015
grafika

„Przywrócenie runa parkowego oraz zakup roślin w ramach renowacji zabytkowego ogrodu na terenie rezydencji pałacu Herbsta w Łodzi – oddział Muzeum Sztuki w Łodzi”

Zadanie jest współfinansowane ze środków WFOŚ i GW w Łodzi .

Całkowita wartość zadania 44.025,00, w tym dotacja WFOŚ 43.035,00 zł, co stanowi 99% kosztów zadania oraz wkład własny MSL 990,00 zł. 

Zaplanowano do wykonania na terenie ogrodu Pałacu Herbsta o powierzchni łącznej ok. 1,45 ha, kontynuację zamierzenia prowadzonego od 2012r. zgodnie z założeniami koncepcji opracowanej przez dr G.Ojrzyńską.

Dotyczy kompleksowej renowacji ogrodu przy okazji realizacji większego projektu pn. Modernizacja rezydencji „Księzy Młyn” Muzeum Sztuki w Łodzi”, współfinansowanego w latach 2009-2013 ze środków RPO WŁ 2007-2013.

Zakres zadania polega na zakupie roślin do uzupełnieniu szaty roślinnej oraz przywróceniu runa parkowego na fragmentach terenu, przy czym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków decyzją administracyjna zaakceptował wykonanie zadania.

W ramach zadania w 2015 r. przewidziane zostało zakupienie i zasadzenie :

  1. łącznie 525 szt. róż płożących, wysokopiennych, parkowych i wielokwiatowych
  2. 50 szt. hortensji ogrodowych ,
  3. 10 szt. rododendronów,
  4. w celu przywrócenie runa parkowego - zasadzenie bluszczu pospolitego Hedera helix, konwalii majowych grandiflora, host typu eleganza, pluskwic groniastych, humusu.
« Pdf
« Drukuj
« Powrót