Renowacja Pałacu Herbsta
grafikaFront Pałacu Herbsta

Zakończenie projektu

Z końcem marca 2013 roku zakończyły się prace w ramach projektu Modernizacja Rezydencji "Księży Młyn" (Muzeum Sztuki w Łodzi). Efekty modernizacji można oglądać od września 2013, kiedy to w budynku ponownie rozpoczęła się działalność wystawiennicza. Dla zwiedzających zostały udostępnione wnętrza Pałacu oraz Galeria Sztuki Dawnej w dostosowanej do prowadzenia działalności wystawienniczej Powozowni.

Modernizacja Rezydencji "Księży Młyn" (Muzeum Sztuki w Łodzi)

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach osi priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Całkowita wartość projektu: 19 723 369,13 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 9 998 615, 88 PLN

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego.

Koniec I etapu prac w Pałacu Herbsta

20 kwietnia 2012 roku w zrewitalizowanym i przystosowanym do pełnienia funkcji wystawienniczych budynku Powozowni została otwarta Galeria Sztuki Dawnej. W wyniku gruntownego remontu i modernizacji tego zabytkowego budynku powstały nowoczesne sale ekspozycyjne spełniające współczesne standardy w zakresie prezentacji dzieł sztuki. I w tych nowopowstałych przestrzeniach prezentowane są unikatowe zbiory sztuki dawnej znajdujące się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi.

Wieczór iluminacji – rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w Pałacu

3 lipca 2011 po raz ostatni przed rozpoczęciem rewitalizacji można było zwiedzać zabytkowe wnętrza Pałacu. Specjalnie na ten dzień przygotowany został także widowiskowy spektakl światła i dźwięku, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci licznie zebranych w ten wieczór odwiedzających.

« Pdf
« Drukuj
« Powrót