Modernizacja Rezydencji „Księży Młyn” (Muzeum Sztuki w Łodzi)
grafikaFront Pałacu Herbsta

 

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach osi priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. 

Całkowita wartość projektu: 19 723 369,13 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 9 998 615, 88 PLN

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego.

Kolejne zadania i etapy realizacji projektu:

Z końcem marca 2013 roku zakończyły się prace w ramach projektu Modernizacja Rezydencji „Księży Młyn” (Muzeum Sztuki w Łodzi). Efekty modernizacji można oglądać od września 2013, kiedy to w budynku ponownie rozpoczęła się działalność wystawiennicza. Dla zwiedzających zostały udostępnione wnętrza Pałacu oraz Galeria Sztuki Dawnej w dostosowanej do prowadzenia działalności wystawienniczej Powozowni.

FOTORELACJA Z UROCZYSTEGO OTWARCIA  20 WRZEŚNIA 2013

Zadanie: Rewitalizacja i remont konserwatorski zespołu pałacowego wraz z zagospodarowaniem terenu 

Ze względu na szeroki zakres oraz wymogi techniczne wykonanie zadania podzielono na etapy.

Etap 1 - Rewitalizacja i remont konserwatorski Pałacu Herbsta wraz z otoczeniem

a) architektura
b) instalacje
c) zadania konserwatorskie
d) zakup wyposażenia
e) zagospodarowanie terenu

Etap 2 - Modernizacja ogrodzenia
Etap 3 - Modernizacja ogrzewania Sali Balowej
Etap 4 - Modernizacja elewacji Kordegard
Etap 5 - Wyposażenie multimedialne

FOTORELACJA I OPIS ZREWITALIZOWANEGO PARTERU PAŁACU HERBSTA

FOTORELACJA I OPIS ZREWITALIZOWANEGO PIĘTRA PAŁACU HERBSTA

FOTORELACJA Z POSTĘPU PRAC KONSERWATORSKICH

Zadanie: remont i rewitalizacja Powozowni

20 kwietnia 2012 roku w zrewitalizowanym i przystosowanym do pełnienia funkcji wystawienniczych budynku Powozowni została otwarta Galeria Sztuki Dawnej. W wyniku gruntownego remontu i modernizacji tego zabytkowego budynku powstały nowoczesne sale ekspozycyjne spełniające współczesne standardy w zakresie prezentacji dzieł sztuki. W nowopowstałych przestrzeniach prezentowane są unikatowe zbiory sztuki dawnej znajdujące się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi.

W ramach tej części zadania - poza pracami związanymi z przystosowaniem pomieszczeń Powozowni do celów ekspozycyjnych - przebudowano również szatnię dla zwiedzających oraz magazyn zbiorów malarstwa; do użytkowania została przystosowana także część poddaszy, zamontowano windę. Ponadto w wieży dokonano renowacji klatki schodowej (drewnianej, zabytkowej), zainstalowano nowe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, a także zamontowano zegar na elewacji. W Powozowni wymieniono wszystkie instalacje oraz zamontowano klimatyzację i wentylację. 

FOTOGRAFIE ZREWITALIZOWANEJ POWOZOWNI

Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w Pałacu: wieczór iluminacji

3 lipca 2011 po raz ostatni przed rozpoczęciem rewitalizacji można było zwiedzać zabytkowe wnętrza Pałacu. Specjalnie na ten dzień przygotowany został także widowiskowy spektakl światła i dźwięku, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci licznie zebranych w ten wieczór odwiedzających.

FOTOGRAFIE  WIECZÓR ILUMINACJI

 

« Pdf
« Drukuj
« Powrót
Galerie ⇣
grafikagrafikagrafikagrafikagrafikagrafikagrafikagrafika