Renowacja ogrodu przy Pałacu Herbsta (2014 r.)
grafikaWidok na ogród zimowy Pałacu Herbsta

Ogród przy Pałacu Herbsta jest przykładem charakterystycznych dla Łodzi ogrodów fabrykanckich. Jego teren obejmuje około 1,45 ha. W latach 2012-2013 została zrealizowana kompleksowa renowacja ogrodu na terenie Muzeum Pałac Herbsta przy współfinansowaniu ze środków europejskich oraz  WFOŚiGW w Łodzi.

Po zimie 2013/2014 okazało się, że jest zbyt mało roślin w pasie wewnętrznym wzdłuż ogrodzenia przy ul. Tymienieckiego. Poza tym konieczne były nowe nasadzenia od wewnętrznej strony ogrodzenia przy ul. Tymienieckiego na odcinku wzdłuż linii parkingu. W 2014 r. miał wymienioną nawierzchnię (położono kostkę granitową) i przy tej okazji został utworzony pas zieleni przy ogrodzeniu wokół placu parkingu.

Celem projektu pn. „Uzupełnienie roślin w ramach renowacji ogrodu na terenie Pałacu Herbsta – oddział Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 72” było uzupełnienie roślin na terenie ogrodu w pasie wewnętrznym wzdłuż ogrodzenia przy ul. Tymienieckiego.

Lokalizacja i dobór materiału roślinnego zostały określone na podstawie analizy historycznej i  przestrzennej ogrodu. Przy doborze roślinności kierowano się kontekstem historycznym i przestrzennym, walorami estetycznymi, wymaganiami siedliskowymi i pielęgnacyjnymi, odpornością roślin.

W ramach zadania zakupiono:

1.         250 sztuk róży White Fairy (biała płożąca)

2.         200 sztuk hortensji bukietowej Tardiva

3.         4 sztuki rododendronów

4.         300 worków ziemi do nasadzenia

Zadanie objęło także usługę nasadzenia wraz z pielęgnacją roślinności.

 

Wartość projektu:  22.200 PLN netto

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 18.700 PLN netto

 

« Pdf
« Drukuj
« Powrót
Galerie ⇣
grafikagrafikagrafikagrafikagrafikagrafikagrafika