Zajęcia dla uczniów szkół gimazjalnych
grafikaUczestnicy podczas warsztatów „Księży Młyn - miasto w mieście” zaznaczają na mapkach oglądane obiekty.

Warsztaty są zróżnicowane pod względem kategorii wiekowej uczniów. Na wybrane zajęcia prosimy zgłaszać się do Działu Edukacji Muzeum Pałac Herbsta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem od wtorku do piątku w godz. 08.00-16.00 telefonicznie bądź drogą mailową.

Zajęcia są skierowane do grup liczących od 10 osób do 25 osób. W przypadku zgłaszania klas przekraczających 25 osób Dział Edukacji MPH zastrzega sobie możliwość podziału uczniów na dwie grupy.

Dodatkowe tematy warsztatów dostępne po konsultacji z Działem Edukacji („Wspomnienia pałacowego zegarmistrza”, „O Herbstach od korzeni” i „Orientalne odkrycia”).

Dokładne warunki zwiedzania: WIĘCEJ INFORMACJI

Kontakt:

Dział Edukacji
Muzeum Pałac Herbsta
Oddział Muzeum Sztuki w Łodzi

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź
e-mail:
 edu.herbst@msl.org.pl
tel.: 42 674 96 98 w. 35 

« Pdf
« Drukuj
« Powrót